Facing Global Challenges Head On.

 

Download our Sustainability Report (PDF, 20K)
Facing Global Challenges Head On.

 

Download our Sustainability Report (PDF, 20K)
Facing Global Challenges Head On.

 

Download our Sustainability Report (PDF, 20K)

Global Challenges

At 3M, we look at sustainability in terms of shared global needs and the future of our business. As the population grows, particularly in emerging economies, challenges like energy availability and security, raw material scarcity, human health and safety, education, and development must be addressed to ensure people across the globe can lead healthy, fulfilling lives.

Every day, 3M innovation aims to tackle some of the world’s most pressing areas of concern:
- Raw Materials
- Water
- Energy & Climate
- Health & Safety
- Education & Development

Our commitments and goals reflect our focus on helping to overcome these global challenges. Learn about our goals and results here.

 


Küresel Sorun Öyküleri

 • June 26, 2015

  Sharing a Common Goal: Improving Every Life

  See the goals 3M has set for the next 10 years toward improving our business, our planet, and every life.

  June 26, 2015
 • Azaltılanlar artı değer katıyor.

  3M™ Dolgu Malzemeleri, 3M™ Scotch-Weld™ Macun Yapıştırıcılar ve Hafif Ağırlıklı Polisülfid Sızdırmazlık Malzemeleri verimliliği artırıp maliyetleri düşürürken sürdürülebilirliği geliştirip hava araçlarının ağırlıklarını azaltmaktadır.

  Azaltılanlar artı değer katıyor. Azaltılanlar artı değer katıyor.
 • Daha az malzeme kullanımı donanım soğutmasını nasıl artırıyor.

   3M™ Novec™ Tasarlanmış Sıvıları, donanımların soğutulmasında daha az enerji kullanımı (rakam vermek gerekirse %95 daha az) sağlayarak bileşenlerin birbirine daha yakın yerleştirilmesine olanak sağlamaktadır.

  Daha az malzeme kullanımı donanım soğutmasını nasıl artırıyor. Daha az malzeme kullanımı donanım soğutmasını nasıl artırıyor?
 • Mikro kürelerin büyüsü.

  Cubitron™ II aşındırıcıları geleneksel aşındırıcılara kıyasla keskin kalır, daha uzun ömürlüdür ve daha az ısınır.

  Mikro kürelerin büyüsü. Mikro kürelerin büyüsü.

Küresel Sorun Öyküleri


 

 • Ham Maddeler

  Dünya nüfusu artıyor, daha uzun yaşıyor ve daha çok tüketiyor. Kıt doğal kaynakların ve maddelerin üzerinde artan bu baskı göz önüne alındığında, artık düşük maliyetli, geri dönüştürülebilir malzemelerden yenilenebilir ürünlere geçmemiz gerekir. Bu konulara çözüm üretmeye çalışan şirketler yalnızca gezegene yarar sağlamakla kalmayıp pazar rekabetinde de önemli avantajlar elde etmektedir.

  3M bu sorun üzerinde on yıllardır çalışmaktadır ve gelecekte de etkilenen kaynakların yerine yenilenebilir olanları geliştirmek, geri dönüştürülen malzemelerde devrim yaparak daha fazla sürdürülebilirlik elde etmek için inovasyonlar geliştirecektir.

  Başarı öykülerimizi okuyun: Elektronik aygıtları daha fazla geri dönüştürülebilir yapmanın zamanı geldi. Malzemelerin temizlenmesi yalnızca evimizi değil, tüm dünyayı daha temiz yapar.

 • Su

  İnsanlar suyu içiyor, onunla tarım, üretim yapıyor. Çevresel duyarlık açısından su tüketimini azaltıp, kalitesini artırmak çok önemlidir.

  Su dünyamızın en değerli doğal kaynağıdır. Bu kadar yaygın olmasına karşın tatlı su, küresel toplam su arzının yalnızca yüzde 2,5 oranındadır. Tatlı suyun büyük bölümü sulama amacıyla kullanılmaktadır fakat yaklaşık yüzde 30'u evsel tüketimde ve endüstriyel işlerde kullanılmaktadır. Yaşlanan altyapı ve artan talep temiz, erişilebilir suyu 3M ve müşterilerimiz için önemli bir konuma getirmektedir.

  Müşterilerimizin bazıları temiz ve erişilebilir suya ulaşmakta güçlük çekmektedir. Suyun verimliliğini ve kalitesini artırarak bu sorunu çözecek teknolojiler geliştirerek onlara yardımcı olabiliriz. Başarı öykümüzü okuyun:

 • Enerji ve İklim

  Güvenilir bir enerji kaynağına erişimin olması tüm işletmeleri ve toplulukları etkiler. Enerji kullanımı ve iklim sorunları sistematik değişiklikler gerektirir; biz de bu konularda ilerleme kaydetmek için buradayız.

  3M, hava salımlarından fosil yakıtlara kadar enerji talebi ile iklim değişikliği sorunlarında, hem kendi çalışmalarında, hem müşterileri için proaktif ve ortak çalışmaya dayalı bir yaklaşım sergilemektedir. Enerji kaynaklarının etkin kullanımı ve iklim değişikliği ile ilgili sorunlar gayet karmaşık ve birbirleriyle bağlantılıdır. 3M olarak bizler bu bağlantıları anlamak ve enerji tasarrufu, temiz enerji altyapısı ve atmosferdeki sera gazlarını azaltma sorunlarına çözüm üretmeye odaklanmış bulunuyoruz. Enerji kullanımının azaltılmasına etki eden, enerji verimliliğini artıran ve sera gazlarını azaltan birçok ürün ve teknolojimiz zaten elimizde var. Hedefimiz uzun dönemli en büyük etkileri oluşturacak küresel kavramların geliştirilmesine ve uygulanmasına devam etmektir.

  Başarı öykülerimizi okuyun: Daha küçük alan, daha fazla güç. Endüstride bir ilk, sarsılmaz bağlılık.

 • Sağlık ve Güvenlik

  Küresel sağlık ve güvenlik sorunları tüm dünyada işyerlerinde yaygın biçimde hissedilmektedir. Gıda zehirlenmesi ve su kaynaklı hastalıklar her yıl dünyada 3 milyon kişinin ölümüne neden olmaktadır. Aynı zamanda gelir düzeyi düşük ve orta ülkelerde hastaneye yatırılan her 20 hastadan biri tıbbi bakım altındayken enfeksiyon kapmaktadır.

  Hükümetlerin, şirketlerin ve tüketicilerin güvenlik, koruma ve sağlık hizmeti çözümlerine ihtiyacı vardır. İnsan sağlığı ve işyeri güvenliği sorunlarına çözüm üreteceksek yaratıcı inovasyon, teknoloji, eğitim ve işbirliği önem kazanmaktadır.

  On yıllar boyunca 3M, insan sağlığı, koruma, güvenlik ve çalışma güvenliği konularına odaklanan kurumsal bölümler oluşturmuştur. Bunların yanı sıra şirket kendi faaliyetlerinde de bu konulara olan bağlılığını vurgulamıştır.

  Başarı öykülerimizi okuyun: Hastaları biraz daha rahatlatma. En önemli varlığımız 3M çalışanlarını koruma.

 • Eğitim ve Gelişim

  Küresel işsizlik rakamlarının 2017 yılına kadar, özellikle gençler arasında, sabit kalacağı beklenmektedir. Genç ve yeni mezunlar için günümüzde iş bulma olanakları, çok uzmanlık isteyen işler nedeniyle çok güçtür. Bir teknoloji şirketi olarak 3M, iyi eğitim almış bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik mezunlarının önemini takdir etmekte ve genç beyinlerin uzman roller üstlenerek şirketimizin önündeki sorunları çözmesine yardımcı olmasını beklemektedir.

  Aynı zamanda günümüzün iş gücünü şunlarla güçlendiriyoruz: Sınıflara 3M inovasyonuyla enerji sağlıyoruz. 65 yıllık “%15 kültür”.


Temel Konular

Kövessen bennünket
A fenti márkanevek a 3M bejegyzett védjegyei.