Emberek együttműködése
Egyértelmű elvárásokat fogalmazunk meg beszállítóink felé

Az életminőség javítása partnereinkkel együttműködve ott kezdődik, hogy bevezetjük a helyes irányelveket.

Kapcsolatunk beszállítóinkkal

Egyértelmű elvárásokat fogalmazunk meg beszállítóink felé

Fenntartható beszerzésre vonatkozó szabályzatunk (angol nyelvű, pdf, 20 KB) részeként elvárásokat fogalmazunk meg beszállítóink felé a 3M ellátási lánc szabályzat: környezet, egészségügy és biztonság (EHS), szállítás, munkaügy/emberi erőforrások és beszállított anyagok (angol nyelvű, pdf) elnevezésű dokumentumban. A dokumentum által megfogalmazott szabályok vonatkoznak a 3M számára termékeket és szolgáltatásokat értékesítő beszállítok kiválasztására és megtartására világszerte. A szabályzatnak való megfelelést szúrópróbaszerűen ellenőrizzük beszállítóinknál. Ha nem teljesítést tapasztalunk, megpróbáljuk a beszállítóval együttműködve megoldani a helyzetet. A beszállítótól azt várjuk, hogy dolgozzon ki akciótervet arra vonatkozólag, hogy hogyan hozza működését összhangba az adott irányelvvel. Amennyiben a beszállító nem dolgoz ki ilyen akciótervet, vagy nem hajtja azt végre, a 3M lépéseket tesz az üzleti kapcsolat megszakítására.

2000-ben azt a célt tűztük ki, hogy beszállító részére tett kifizetéseink legalább 80%-át felülvizsgáljuk a következő országokban: Kína, India, Korea, Malajzia, Tajvan, Thaiföld, Brazíla, Mexikó, Oroszország és Törökország, így segítve elő a 3M ellátási lánc szabályzatának való megfelelést 2005-re. 2013-ban elértük célunkat, és a fenti országokban felülvizsgáltuk kifizetései 80%-át.

 


Konfliktusövezetekből származó ásványi anyagok

 

  • A 3M ellátási lánc szabályzataiban érintett kérdések egyike a konfliktusövezetekből származó ásványoké. Az aggodalom, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságban (DRC) bányászott ásványkicsekből (ón, tantál és arany) befolyó jövedelemből a régióban végrehajtott erőszakos cselekményeket finanszíroznak azt eredményezte, hogy a 2010-es amerikai „Dodd-Frank” pénzügyi reformtörvényben azt a kitételt fogalmazták meg, miszerint az amerikai, tőzsdén jegyzett cégek, amennyiben az általuk gyártott termékek (illetve olyan termékek, amelyek gyártására szerződést kötnek) funkcionalitásához vagy gyártásához szükséges a fenti ásványok valamelyike, kötelesek azonosítani azok forrását.

    A 3M konfliktusövezetekből származó ásványokra és származási országokra vonatkozó programjának leírás a 3M „SD és Konfliktusövezetekből származó ásványokra vonatkozó jelentése” című dokumentumban kerülnek leírásra. Az angol nyelvű dokumentum itt érhető el: SEC beadványok.

    A 3M a konfliktusövezetekből származó ásványkincsek beszerzésével kapcsolatos kezdeményezésnek (Conflict Free Sourcing Initiative, CFSI) tagja, amely egy, az egész iparágra kiterjedő kezdeményezés, és célja, hogy a CFSI "Konfliktusmentes kohók" (CFS) programjának megfelelően kidolgozzanak egy független szakértők által auditált ellenőrzési rendszert a kohók és finomítók számára. A 3M ösztönzi beszállítóit és a többi céget, amelyek nem tagjai a CFSI-nek, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. A beszállítói láncok nagyobb arányú részvétele erősíteni fogja az együttes erőfeszítéseket és hatékonyabban tudunk nyomást gyakorolni a kohókra és finomítókra, hogy csatlakozzanak a CFSI-hez és a CFS programhoz, és nyerjék el a "DRC Conflict Free" minősítést. A 3M, összhangban a CFSI és a CFS program iránti elkötelezettségével, 2014 januárjában adományt tett a CFSI kohó pénzalapnak, amely anyagi támogatást biztosít a kohóknak a CFS program első éves auditálása alatt. A pénzalap ösztönzi a kohókat, hogy csatlakozzanak a CFS programhoz, és nyerjék el a "DRC Conflict Free " minősítést.

    A vonatkozó beszállítói információk itt érhetők el angol nyelven: Konfliktusövezetekből származó ásványkincsek