1. Magyarország
 2. Jogi információk

Felhasználási Feltételek, Jogi információk

 

 • Weboldalunk használata előtt gondosan tanulmányozza át az alábbi Felhasználási Feltételeket. A weboldalhoz való hozzáférés és anyagainak felhasználása a feltételek teljes körű elfogadásának és betartásának függvénye. Amennyiben nem fogadja el az alább felsorolt feltételeket, kérjük haladéktalanul lépjen ki a weboldalról és függessze fel az erről az oldalról letöltött anyagok használatát.

 • Egyéb vonatkozó feltételek és közlemények

  További feltételek és kondíciók vonatkoznak a 3M által ezen weboldalon keresztül lefolytatott üzleti tranzakciókra vagy promóciókra. Ezen kívül további kikötések szabályozzák a jelen weboldal által biztosított összes hirdetési szolgáltatást, chat felületet illetve bármely egyéb üzenetküldési és kommunikációs lehetőséget. Ezen Jogi Információ oldalon található tartalmaknak nem céljuk, hogy kiegészítsenek vagy módosítsanak bármely, az Ön és a 3M között jelenleg fennálló megállapodást.

  Bár az alábbi Felhasználási Feltételek céljuk szerint általánosan vonatkoznak a 3M.com-on található minden tartalomra, ezen weblap tartalmazhat olyan egyéb, szerzői jogi vagy más védettségre vonatkozó közleményeket és felhasználási feltételeket, amelyek ezen weboldal adott részeire érvényesek és amelyek szintén figyelembe veendőek és betartandóak. Továbbá a weboldal bizonyos részei a weblap fejlécében található országhivatkozásokban megjelölt felhasználói körre vonatkoznak (például "3M Egyesült Államok", "3M Egyesült Királyság", vagy "3M Ausztrália"). Az országspecifikus weblapok Felhasználási Feltételei eltérőek lehetnek, ezek a 3M adott országra vonatkozó weboldalán érhetőek el. A 3M a Jogi Információk oldal tartalmának módosításával bármikor hatálytalaníthat vagy módosíthat bármely itt közzétett jogot.

 • Egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó jogok

  Felhívjuk figyelmét arra, hogy a jelen weboldal anyagaiban leírt bármely termék, eljárás vagy technológia szintén a 3M szellemi tulajdonát képviselheti, és jelen dokumentum felhasználásukat nem engedélyezi. A 3M márkanév, a 3M logo, a Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard és Thinsulate, valamint a weboldalon található legtöbb egyéb márkanév a 3M világszintű védjegye vagy bejegyzett védjegye. Egyéb felek védjegyei jelölve vannak a lehetséges helyeken és a 3M elismeri jogaikat.

 • Kormányzati felhasználók

  Az Egyesült Államok kormánya általi használatot, másolást vagy közzétételt a DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) és a FAR 52.227-19 rendelkezések, illetve a későbbi egyéb vonatkozó rendelkezések szabályozzák.

 • Felelősség kizárása

  A JELEN WEBOLDALON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓ ÖNNEK ÚGY KERÜL KÖZLÉSRE „AHOGY VAN”, KIZÁRÓLAG AZ ÖN BELSŐ INFORMÁCIÓS CÉLJAIRA, AZ INFORMÁCIÓ PONTOSSÁGÁRA VAGY TELJESSÉGÉRE VONATKOZÓ MINDEN FELELŐSSÉGVÁLLALÁS VAGY JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, ILLETVE MINDEN MINŐSÉGRE, ELADHATÓSÁGRA, BIZONYOS CÉLOKRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI SZAVATOSSÁG NÉLKÜL.

  A 3M SEMMILYEN ESETBEN NEM FELEL SEMMILYEN FÉLNEK A JELEN WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ, ILLETVE A WEBOLDALON VAGY MÁS HIVATKOZÁSON KERESZTÜL ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓKRA VAGY ANYAGOKRA VALÓ HAGYATKOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ BÁRMELY KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG, A PROFITVESZTÉSBŐL, ÜZLETI FORGALOM KIESÉSÉBŐL, VAGY ADATVESZTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÁROKAT, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A 3M-ET KIFEJEZETTEN TÁJÉKOZTATJÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT KERETEKEN BELÜL. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁG ÉS KÉPVISELET KIZÁRÁSÁT, TEHÁT ELKÉPZELHETŐ, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK NEM ÖNRE NEM VONATKOZNAK.

  A jelen weboldalon található anyagok műszaki pontatlanságokat és tipográfiai hibákat tartalmazhatnak, továbbá az információk külön figyelmeztetés nélkül megváltoztathatóak, frissíthetőek és törölhetőek. A 3M bármikor végezhet fejlesztéseket, javításokat és/vagy változtatásokat az anyagokban leírt termékeken és/vagy programokban. A 3M nem szavatolja, hogy a jelen weboldal zavartalanul és hibátlanul működik, vagy hogy a hibákat kijavítja. A 3M nem szavatolja, hogy a jelen weboldal kompatibilis az Ön számítástechnikai berendezéseivel, illetve hogy a jelen weboldal vagy szervere mentes a hibáktól, vírusoktól, férgektől ill. trójai vírusoktól, és a 3M nem tehető felelőssé az ilyen romboló hatású sajátosságok által Önnek okozott bárminemű károkért.

  Továbbá a 3M nem vállal felelősséget vagy szavatosságot semmilyen más weboldalért, melyet Ön ezen a weboldalon keresztül ér el. A 3M által biztosított, ilyen weboldalakra mutató linkek kizárólag az Ön kényelmét szolgálják, és nem jelentik azt, hogy a 3M jóváhagyja ezeket az oldalakat vagy tartalmukat.

 • Információküldés a 3M-nek

  A vonatkozó általános információkat lásd az Adatvédelmi Irányelveknél. A 3M nem kíván Öntől bizalmas vagy védett információhoz jutni ezen a weboldalon keresztül, kivéve ha Önnek a 3M-mel egyéb írásos megállapodása van érvényben az ilyen jellegű információ megosztásával kapcsolatban. Minden olyan információ, amelyet a 3M e weboldalon keresztül kap, és amely nem tekinthető a 3M Adatvédelmi Irányelvekben lefektettek körébe tartozó, személyes azonosításra alkalmas információnak, NEM-BIZALMAS INFORMÁCIÓNAK MINŐSÜL. AMENNYIBEN ÖN EZEN A WEBOLDALON KERESZTÜL VAGY EGYÉB ELEKTRONIKUS MÓDON INFORMÁCIÓT TOVÁBBÍT A 3M SZÁMÁRA BENYÚJTOTT INFORMÁCIÓRA VONATKOZÓ, A 3M-MEL KÖTÖTT ÍRÁSOS MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL, ÚGY ÖN TISZTÁBAN VAN AZZAL ÉS BELEEGYEZIK, HOGY A 3M MINDEN KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL BÁRMILYEN CÉLRA FELHASZNÁLHATJA EZT AZ INFORMÁCIÓT. Amennyiben további információt kíván kapni arról, hogy miként küldheti be ötleteit a 3M-hez, kérjük, kattintson a "Kapcsolatfelvétel"-re és kérjen egy példányt az "Ön ötletéről" című kiadványunkból.