A 3M internetes adatvédelmi irányelvei

A 3M globális internetes adatvédelmi irányelvei

 

 

 • A 3M tiszteletben tartja az Ön személyes adatok védelméhez fűződő jogait. Az Irányelvek összefoglalják, milyen személyazonosításra alkalmas és egyéb adatokat gyűjthetünk, ezeket hogyan használhatjuk fel, valamint kitérnek a személyes adatok védelmével kapcsolatos egyéb fontos témakörökre is.

 • A 3M globális internetes adatvédelmi irányelvei

  A 3M irányelvei értelmében betartja az összes vonatkozó adatvédelmi törvényt. Ez a vállalás azt tükrözi, milyen fontosnak tartjuk annak a bizalomnak a kiérdemlését és megőrzését, amellyel alkalmazottaink, ügyfeleink, üzleti partnereink és a velünk személyes adatokat megosztó más felek tisztelnek meg minket.

  Jelen Globális Internetes Adatvédelmi irányelvek (a továbbiakban "Irányelvek") leírják, hogyan védi a 3M az Ön jogait, amelyek a 3M weboldalakon begyűjtött személyes adataihoz fűződnek. Amikor jelen Irányelvekben "személyes adatok"-ra hivatkozunk, azok alatt az olyan információkat értjük, amelyek önmagukban, vagy más, általunk hozzáférhető információval együtt alkalmasak az Ön azonosítására.

  Az Irányelvek minden webhelyre érvényesek, amelyet a 3M, vagy annak nevében más üzemeltet, és kiterjednek a 3M üzleti egységeire az egész világon (ezek a „3M webhelyek”).

 • A webhelyekre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatok

  Habár jelen Irányelvek minden 3M webhelyre érvényesek, az egyes 3M webhelyek eltérő céllal rendelkeznek, és eltérő jellemzőkkel bírnak. Ha egy adott 3M webhely kapcsán további vagy eltérő közlések szükségesek, ezeket az adott webhelyen tesszük meg, vagy különálló, az adott webhelyre vonatkozó Adatvédelmi nyilatkozat formájában. Minden egyes ilyen közlés vagy Adatvédelmi nyilatkozat kiegészíti és módosítja a jelen Irányelveket, de csak arra a 3M webhelyre vonatkozólag, amelyen közzétételre került.

 • A személyes adatok összegyűjtésére, felhasználására és továbbadására vonatkozó korlátozások

  Minden olyan esetben, amikor a 3M személyes adatot gyűjt be egy 3M weboldalon keresztül, a 3M a vonatkozó törvények által megkívánt mértékben:

  • időben és megfelelően tájékoztatja Önt adatkezelési gyakorlatáról;

  • személyes adatait kizárólag az Ön hozzájárulásával gyűjti össze, használja fel vagy továbbítja, ez a hozzájárulás az adott személyes információ kényességétől, a jogi előírásoktól és egyéb tényezőktől függően lehet kifejezett vagy hallgatólagos;

  • személyes adatait kizárólag meghatározott, korlátozott célokra gyűjti. Az összegyűjtött információ mindig releváns, az adott célra vonatkozó és annak megfelelő mértékű;

  •személyes adatait mindig olyan módon dolgozza fel, amely megfelel a célnak, amellyel az adott információ eredetileg összegyűjtésre került, vagy amelybe Ön azt követően beleegyezett;

  •kereskedelmi szempontból ésszerű lépéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az Ön személyes adatai a felhasználási célnak megfelelő mértékben megbízhatóak, pontosak, teljesek, és, amennyiben szükséges, naprakészek;

  •személyes adatait nem használja direkt marketing célokra anélkül, hogy Önnek lehetőséget adna ennek megtiltásáraa; valamint

  •megteszi a megfelelő lépéseket, hogy szerződéssel vagy másképpen biztosítsa az Ön személyes adatainak védelmét, amennyiben ezeket az adatokat harmadik féllel közli, illetve egy másik országba továbbítja, beleértve a 3M-en belüli továbbítást is.

 • A 3M weboldalakon összegyűjtött információk és azok felhasználása

  Amikor Ön hozzáfér egy 3M weboldalhoz és használja azt, 3 féle módon gyűjthetünk információt Önről:

  1. Az Ön böngészője által küldött információ

  A 3M összegyűjti az Ön böngészője által automatikusan küldött információkat. Az ilyen adatok jellemzően az internetszolgáltató IP-címét, az operációs rendszer nevét (például Macintosh® vagy Windows®), valamint a böngésző nevét és verziószámát (például Internet Explorer® vagy Netscape®) tartalmazzák. A hozzánk beérkező adatok az Ön böngészőjének beállításaitól függnek. Ha szeretné megtudni, milyen adatokat küld a böngészője, és hogyan módosíthatja ezeket a beállításokat, kérjük, ellenőrizze a böngészőjét.

  A böngészője által küldött információ nem azonosítja Önt személyesen. Az így összegyűjtött adatokat olyan statisztikák elkészítésére használjuk, amelyek segítségével webhelyeinket fejlesztjük, növelve kompatibilitásukat a látogatóink által használt technológiákkal.

  2. Az Ön gépén történő "cookie" elhelyezése által gyűjtött információ

  A 3M úgy is információhoz juthat önről, hogy egyfajta "címkét" helyez el az ön számítógépének merevlemezén. Ezt a címkét nevezzük "cookie"-nak, vagy sütinek.

  Minden 3M weboldal használ ún. "munkamenet cookie"-kat. A munkamenet cookie-k weboldalunkhoz való hozzáférésekor megjelölik az Ön gépét egy számítógép által generált, egyedi azonosítóval. A munkamenet-cookie-k nem azonosítják Önt személyesen, és a böngésző bezárása után lejárnak. A munkamenet cookie-kat arra használjuk, hogy statisztikai információt gyűjtsünk arról, hogyan használják látogatóink a weboldalainkat - mely oldalakat tekintik meg, mely linkeket használják és meddig maradnak egy oldalon. Ezeket az információkat (amelyeket "clickstream" adatoknak is nevezünk) azután statisztikailag elemezzük, így jobban fogjuk tudni, mi érdekli a látogatóinkat és mire van szükségük, ennek segítségével pedig fejleszteni tudjuk weboldalaink tartalmát és funkcionalitását.

  Egyes 3M webhelyek „tartós cookie”-kat is használnak. Ezek a cookie-k nem járnak le, amikor bezárja a böngészőt; addig maradnak a számítógépén, amíg nem törli őket. Számítógépéhez egyedi azonosítót rendelünk, ezáltal létre tudunk hozni egy adatbázist az Ön korábbi választásaiból és beállításaiból, melyeket később szükség esetén automatikusan felkínálunk, időt és energiát takarítva meg Önnek. Ha például vásárolt valamit, és később másik terméket is vásárolni szeretne, Önnek elég lesz megerősítenie a szállítási címét, mivel az előző vásárlásakor eltárolásra került. Amennyiben egy 3M oldal tartós cookie-kat használ, Önt tájékoztatjuk erről a tényről az adott weboldal Adatvédelmi nyilatkozatában.

  Amennyiben Ön nem kíván cookie-kat fogadni, beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy az ne engedélyezze a cookie-kat, vagy értesítse Önt, amikor a gépén cookie kerül elhelyezésre. Habár nem kötelező engedélyeznie a cookie-kat, amikor meglátogat egy 3M weboldalt, elképzelhető, hogy a weboldal egyes funkcióit nem tudja majd használni, ha böngészője nem fogadja a cookie-kat.

  3. Olyan információk, amelyeket Ön tudatosan és önként bocsát rendelkezésünkre

  A 3M gyűjti azokat az információkat is, amelyeket Ön egy 3M weboldal használatakor tudatosan és önként bocsát rendelkezésünkre, például azokat az információkat, amelyeket Ön akkor ad meg, amikor feliratkozik egy email értesítőre, kitölt egy kérdőívet, kérdez tőlünk valamit vagy email-es visszajelzést kér. Az ilyenkor megadott információ sok esetben személyes adat.

  A 3M arra a célra használja ezeket az információkat, amelyre Ön megadta azokat. Ha például egy email értesítőre való feliratkozáskor adja meg az email címét, azt kizárólag arra használjuk, hogy az Ön által kért email értesítőket kiküldjük Önnek.

  A 3M webhelyeken összegyűjtött adatokat felhasználhatjuk különféle üzleti célokra is, például ügyfélszolgálat, csalás megelőzése, piackutatás, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése, valamint arra, hogy olyan információkat és adatokat biztosítsunk az Ön és cége számára, amelyekről úgy véljük, érdekelhetik. Ezen kívül a személyazonosításra alkalmas adatok eltávolítása után a fennmaradó információt felhasználhatjuk előzményelemzési, statisztikai vagy tudományos célokra.

  Számos 3M webhely lehetővé teszi, hogy Ön döntsön személyes adatainak felhasználásáról. Többnyire azon az oldalon és akkor kérjük, hogy nyilatkozzon döntéséről, ahol és amikor ön személyes adatait megadja.

 • Személyes adatok megosztása

  A 3M nem értékesíti a weboldalain begyűjtött személyes adatait címlista-forgalmazóknak az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül.

  A 3M megoszthatja az Ön személyes adatait más 3M üzleti egységekkel. Ilyenkor az említett 3M üzleti egységek kizárólag annak a célnak megfelelően használják fel az adatait, amely célra az adatok eredeti összegyűjtése történt (vagy amely célba később Ön beleegyezett) és csak jelen Irányelvekkel, illetve a vonatkozó országos és az adott webhelyre érvényes Adatvédelmi nyilatkozatokkal és adatvédelmi jogszabályokkal összhangban teszik azt.

  A 3M olyan külső felekkel is megoszthatja az Ön személyes adatait, amelyeket azzal bízunk meg, hogy támogatási szolgáltatást nyújtsanak számunkra. Ezek a külső felek kötelesek az általunk átadott személyes adatokat kizárólag a megbízásunkból nyújtott szolgáltatások ellátására használni, valamint az Ön személyes adatait szigorúan bizalmasan kezelni.

  Egyes esetekben a 3M olyan külső partnerekkel is megoszthatja az Ön személyes adatait, akik terméket és szolgáltatásokat biztosítanak vásárlóinknak. Ilyenkor az említett üzleti partnereket kötelezzük, hogy kizárólag annak a célnak megfelelően használják fel a személyes adatait, amely célra az adatok eredeti összegyűjtése történt (vagy amely célba később Ön beleegyezett) és csak jelen Irányelvekkel, illetve a vonatkozó országos és az adott webhelyre érvényes Adatvédelmi nyilatkozatokkal és adatvédelmi jogszabályokkal összhangban tegyék azt.

  Egyes korlátozott esetekben sor kerülhet arra is, hogy független külső felekkel osztunk meg vagy számukra továbbítunk személyes adatokat. Átadhatunk személyes adatokat egy külső félnek például (i) az Ön kérésére; (ii) jogszabályi előírás vagy bírósági határozat nyomán; (iii) potenciális bűneset, például személyazonosság-bitorlás felderítése céljából; (iv) a 3M vagy egy 3M üzleti egység eladása, megvásárlása, összeolvadása, átszervezése, felszámolása vagy feloszlatása kapcsán; vagy (v) hasonló körülmények esetén. Ilyen esetekben megtesszük a megfelelő lépéseket a személyes adatai védelme érdekében.

  Számos 3M webhely lehetővé teszi, hogy Ön döntsön személyes adatainak felhasználásáról. Többnyire azon az oldalon és akkor kérjük, hogy nyilatkozzon döntéséről, ahol és amikor Ön a személyes adatait megadja.

 • Személyes adatok biztonsága

  Személyes adatait általában saját adatbázisainkban vagy internet szolgáltatóink által fenntartott adatbázisokban tároljuk. Ezen adatbázisok többségét az Egyesült Államokban található szervereken tároljuk. Amennyiben az Ön személyes adatait országán kívülre továbbítjuk, arról Önt megfelelő módon és mértékben tájékoztatjuk.

  A 3M minden ésszerű óvintézkedést megtesz, hogy védje az Ön személyes adatainak titkosságát, biztonságát és sértetlenségét. Például a személyes adatok interneten keresztüli küldéséhez SSL technológiát használunk. Habár biztonsági intézkedésekkel védjük személyes adatait a jogosulatlan közléstől, a visszaéléstől és módosítástól, ahogyan az minden az internethez kapcsolódó számítógépes hálózat esetében fennáll, nem tudjuk garantálni az interneten keresztül biztosított adat biztonságát és nem vállalunk felelősséget a biztonság olyan megsértéséért, amely ésszerű befolyásunk körén kívül esik.

 • Személyes adatokhoz való hozzáférés

  A 3M weboldalakon megadott személyes adatait ellenőriztetheti, javíttathatja és frissíttetheti az adott 3M weboldal visszajelzési rendszerének használatával; erre a linkre való kattintással vagy a következő címek egyikére küldött levélben:

  3M Business Conduct and Compliance
  220-11W-02, 3M Center
  3M Company
  St. Paul, MN 55144-1000

  3M Hungária Kft.
  1117 Budapest
  Neumann János u. 1/E.

 

 • Személyes adatok megőrzése

  A 3M a weboldalain keresztül összegyűjtött személyes információt csak addig őrzi meg, amíg erre az Ön által igényelt szolgáltatás, termék vagy információ biztosításához szüksége van, illetve amíg a vonatkozó jogszabályok megengedik.

 • Gyermekek és szüleik

  A 3M weboldalakat általában nem szánjuk 13 éves kor alatti látogatóknak.

  A 3M weboldalain tudatosan nem kér vagy gyűjt személyes adatokat gyermekektől, illetve gyermekekkel kapcsolatban, kivéve a vonatkozó jogszabályok által megengedett esetekben.

  Amennyiben gyermeke személyes adatokat adott meg, és Ön azt szeretné kérni, hogy ezen adatokat töröljük nyilvántartásunkból, ezt megteheti az adott 3M weboldal visszajelzési rendszerének használatával; erre a linkre való kattintással vagy a következő címek egyikére küldött levélben:

  3M Business Conduct and Compliance
  220-11W-02, 3M Center
  3M Company
  St. Paul, MN 55144-1000

  3M Hungária Kft.
  1117 Budapest
  Neumann János u. 1/E.

 • Jelen Irányelvekre ill. adatvédelmi nyilatkozatainkra vonatkozó kérdések

  Ha kérdése van jelen Irányelvekkel, egy országos- vagy egy webhelyhez tartozó adatvédelmi nyilatkozattal, illetve személyes adatai felhasználásával kapcsolatban, kattintson erre a linkre, vagy írjon levelet a következő címek egyikére:

  Global Internet Privacy Policy
  3M Business Conduct and Compliance
  220-11W-02, 3M Center
  3M Company
  St. Paul, MN 55144-1000

  3M Hungária Kft.
  1117 Budapest
  Neumann János u. 1/E.

 • Jelen Irányelvek ill. adatvédelmi nyilatkozataink változásai

  A 3M fenntartja magának a jogot, hogy jelen Irányelveket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse a friss változatnak a 3M weboldalakon történő közzétételével. A 3M szintén fenntartja a jogot, hogy az országos- vagy egy adott webhelyre vonatkozó Adatvédelmi nyilatkozatait bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse a friss Adatvédelmi nyilatkozatnak az adott 3M weboldalon való közzételével. Bármely módosítás kizárólag a módosított Irányelv vagy Adatvédelmi nyilatkozat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.

 • 3M Hungária Kft. – Ország-specifikus adatvédelmi tájékoztató

  A 3M Hungária Kft. (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1/E., adatkezelésre vonatkozó nyilvántartási száma: 01693), mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

 • Hozzájárulás

  Személyes adatait kizárólag az Ön előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kezeljük. Az adatkezelések tekintetében előrebocsátjuk, hogy a 3M Hungária Kft. által kért személyes adat rendelkezésre bocsátása minden esetben önkéntes. Bármilyen személyes adat kérése (pl. űrlap kitöltése, feliratkozás stb.) előtt az adatkezelés céljáról külön tájékoztatjuk Önt.

 • Tájékoztatás adatfeldolgozásról

  Az adatfeldolgozásaink minden esetben informatikai rendszerek útján történnek, amely informatikai rendszerek tárolják, és a megadott adatokat a védik jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

  Az adatkezelés során a 3M Hungária Kft. által igénybe vett adatfeldolgozók:

  3M Česko, spol. s r.o.
  székhelye: V Parku 2343/24 | 148 00 - Praha 4 | Cseh Köztársaság
  weboldala: http://www.3M.cz

  3M Slovensko s. r. o
  székhelye: Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, Szlovákia
  telefonszáma: +421 2 49 105 211 weboldala: http://www.3M.sk

  3M Company
  székhelye: 3M Center, Saint Paul, MN 55144, Egyesült Államok
  weboldala: www.3m.com

  EFFEKTÍV-ART Kft.
  1097 Budapest, Vaskapu u 20.
  telefonszáma: 06 1 215 9095
  e-mail cím: info@effektivart.hu

   

  Max & Future Kft.
  székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
  tel.száma: +36 1 799-1420
  e-mail címe: max@max.hu

  Sprinx Systems, a.s.
  székhelye: Výchozí 118/6, 147 00 Prague 4 – Podolí, Cseh Köztársaság
  telefonszáma: +420 251 014 211
  weboldal: http://www.sprinx.com
  e-mail cím: rudolf.slivka@sprinx.com

 • Tájékoztatás Hírlevelekről

  A 3M Hungária Kft. hírlevelet az Ön részére kizárólag az Ön hozzájárulásával küld. Ön a hozzájárulását az előzetes, hírlevél küldésről szóló e-mailünkben meghatározott módon, papír alapon, illetve a honlapon a feliratkozás linkre kattintva adhatja meg. A feliratkozás során Ön hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait (név és e-mailcím) a 3M Hungária Kft. kezelje.
  A 3M Hungária Kft. magánszemélyek részére nem küld úgy hírlevelet, hogy előzetesen nem kérte volna az érintett hozzájárulását.

  A megadott személyes adatokat a 3M Hungária Kft. külön listán, a 3M részére más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja, ezt a listát kizárólag a 3M Hungária Kft. arra felhatalmazott munkatársai, illetve a vele szerződött adatfeldolgozók ismerhetik meg, a listát vagy az adatokat harmadik személynek, arra jogosulatlannak nem továbbítjuk, és megteszünk minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

  A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a kapcsolattartás és a 3M Hungária Kft.-hez kapcsolódó programokról, szakmai hírekről, szolgáltatásokról, kedvezményekről, nyereményjátékokról és egyéb lehetőségekről szóló folyamatos tájékoztatás biztosítása.

  A 3M kizárólag addig kezeli az Ön személyes adatait, amíg a hírlevél útján Önt tájékoztatni kívánja, illetve ameddig ön le nem iratkozik az egyes hírlevelekben, illetve a honlapon található „leiratkozás” link segítségével. A leiratkozástól számított 5 munkanapon belül az Ön adatait tilalmi listára helyezzük, és nem küldünk több hírlevelet Önnek. Hozzájárulását a hírlevél küldéséhez a 3m.hu honlapon vagy az innovation.hu@mmm.com e-mail címre küldött e-mail-lel bármikor újból megadhatja.

 • Az Ön tájékoztatás kérési joga

  Személyes adatai kezeléséről tájékoztatás az alábbi e-mail címen kérhet: innovation.hu@mmm.com

  Az érintett kérelmére a 3M Hungária Kft. a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

  A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a 3M Hungária Kft.-hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

  A tájékoztatást a 3M Hungária Kft. csak az Info.tv által meghatározott esetekben tagadhatja meg.

  Ha a tájékoztatás iránti kérelem nem teljesíthető, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük a tájékoztatás iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 • Törlés, zárolás és helyesbítés

  A személyes adatok helyesbítése, törlése, vagy zárolása az alábbi e-mail címen kérhető: innovation.hu@mmm.com

  A törlésről, helyesbítésről vagy zárolásról a 3M Hungária Kft. 5 munkanapon belül gondoskodik, értesíti erről az érintettet, továbbá azt, akinek részére az adatokat esetlegesen továbbította, és felhívja az ilyen adatok azonnali törlésére, helyesbítésére vagy zárolására. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

  Törlés helyett a 3M Hungária Kft. zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

  Ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem nem teljesíthető, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 • Tiltakozás

  Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen az Infotv. 21. §-ában leírtak szerint.

  A 3M Hungária Kft. - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  Amennyiben Ön a kérelem elbírálásával nem ért egyet, illetve ha a 3M Hungária Kft. a 15 napos határidőt elmulasztja, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - a „Bírósági jogérvényesítés” cím alatt meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

 • Bírósági jogérvényesítés

  Ön a jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat (ld.: Infotv. 22. §-a). A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint - az Ön lakhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 • Az illetékes hatóság

  Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét:

  postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  URL: http://naih.hu

Kövessen bennünket
A fenti márkanevek a 3M bejegyzett védjegyei.