Az adhéziós kötés (ragasztókötés) szilárdsága

A ragasztóanyagok és -szalagok egyedülálló előnyökkel rendelkeznek a hegesztéshez és a mechanikai rögzítési módokhoz képest – a szilárdság feláldozása nélkül. Tudja meg, hogyan ellenőrzik és mérik az adhéziós kötés szilárdságát, és ismerje meg azokat a tényezőket, amelyeket az adott alkalmazási módhoz megfelelő ragasztóanyag kiválasztása során figyelembe kell venni.

Az adhéziós kötés (ragasztókötés) szilárdságának mérése

 • Az adhéziós kötés erősségére vonatkozó mérés legáltalánosabb formája a kötés szétválasztása.

  Minden egyes tapadási mechanizmus szerepet játszik a teljesítményben. A tapadással foglalkozó tudósok az adhéziós (ragasztó-) kötés szilárdságát vizsgálják, hogy meghatározzák, milyen teljesítményt nyújt egy-egy illesztés esetében. 

  A „tapadási munka” mérése egy adott kötés esetén segít meghatározni a ragasztóval kötött illesztések erősségét. A szilárdság mérésének legáltalánosabb módja a ragasztókötés szétválasztása. A kötés szakításához szükséges erők vizsgálata segít a mérnököknek megérteni a ragasztó teljesítményét adott alkalmazásokban.

A tudósok a ragasztás erősségét az adhéziós kötés szétválasztásával mérik.

Az adhézió és a kohézió együtt dolgozik az erős kötés kialakításáért

 • Ismerje meg a ragasztókötés belsejében jelen lévő, egymástól eltérő zónákat.

  A tapadás erőssége

  Az adhéziós erő a ragasztóanyag és a ragasztandó felület közötti határfelületi erő. Ez rendszerint a legfontosabb szempont egy erős adhéziós kötésű illesztés tervezésénél. Ennek ellenére az adhéziós erő nem az egyetlen kritikus tényező a hatékony ragasztókötés létrehozásában. Még ha a világ legerősebb ragasztóanyagát használja is, a ragasztókötés nem jön létre, ha a ragasztóanyag nem képes a ragasztandó felületen megkötni.

 • Kohéziós erő

  A kohéziós erő a ragasztóanyag belső ereje, az arra való képessége, hogy erőhatás esetén is egyben maradjon. Minél magasabb a kohéziós erő, annál erősebb a ragasztóanyag. A kohéziós erőt a ragasztóanyag kémiai összetétele határozza meg. A ragasztóanyagok erőssége széles skálán mozog, az öntapadó ragasztóktól a szerkezeti epoxin át az akrilragasztókig.  

  Fontos figyelembe venni a jellemző igénybevételeket, amelyek az adhéziós kötésre hatással vannak. A leggyakoribb igénybevételi formák a nyírás, csavarás, lefejtés és szakítás. Az adott összeállításra ható igénybevételek nagyságának és frekvenciájának ismerete hasznos a megfelelő – a feladatra a legjobb kohéziós erővel rendelkező – ragasztó kiválasztásában.  

A ragasztóanyag kiválasztása során a ragasztandó anyag felületi energiája fontos tényező.

 • REPLACED WITH PLACEHOLDER TEXT

  A felületi energia a ragasztandó felületre jellemző fizikai tulajdonság, amely meghatározza, hogy a ragasztóanyag közvetlenül érintkezik-e a felülettel. A magas felületi energiájú anyagok esetében a folyékony ragasztóanyag szétfolyik vagy szétterül a felületen; az alacsony felületi energiájú anyagok esetében a folyadék nem áramlik, hanem lepereg a felületről. A ragasztóanyagnak a kötés létrehozásához nedvesítenie kell a ragasztandó felületet.

  A megfelelő ragasztóanyag kiválasztásához fontos ismerni a kötésben részt vevő összes felület felületi energiáját, valamint azt, hogy az egyes felületeket milyen mértékben nedvesíti a ragasztóanyag. A felület tisztaságát szintén figyelembe kell venni, mivel egyes ragasztóanyagok a ragasztandó felület magas fokú tisztaságát igénylik.